رادیو تیام؛ انتخابات اتریش با دکتر پارسیان

رادیو تیام روز شنبه 14 سپتامبر 2019ساعت 16-15 ، پخش زنده موضوع این برنامه در باره ی انتخابات دولت جدید پیش روی اتریش و تحلیلی در همین مورد و مشی احزاب سیاسی گذشت.با مهمان برنامه آقای دکتر پارسیان و آقای ناطقیان همراه با مدیریت محترم آقای وطن.برنامه ی ما هر دومین و چهارمین شنبه ی هر ماه به صورت زنده پخش می شود. سپاس از همراهی گرم تان

ادامه مطلب...

فصل هفتم گمشده

فصل هفتم پس از بهبودی پدرم روحیه بسیار عالی در وجودم احساس میکردم!! همراه با رضا نامزدم به کلاس قدیمی پر ماجرا وارد شدیم. زهره در کنار فرهاد نشسته بود و با دیدن ما از جایش بر خاست و بطرف من با لبخند پیش میامد! بر گونه زهره بوسه زدم و دستش را گرفتم و در جای خودمان روی نیمکت اول نشستیم. زهره مژده جشن عقد خودشان را نزدیک اعلام کرد و گفت : هیچ میدونی مدت زیادی از خدمت فرهاد باقی نمانده؟ گفتم: بله عزیزم تقریبا اطلاع داشتم یکی…

ادامه مطلب...