رنگین کمانی از رنگ سیاه/ محمد امین زینلی

  رنگین کمانی از رنگ سیاه  محمد امین زینلی مقدمه     بعضی از حرف ها را باید در لفافه گفت، بعضی از مشکلات را باید در قالب کنایه بیان کرد، بعضی چیزها را باید به در گفت تا دیوار بشنود، ولی درد من زخمی بود که باید رک و راست در چشم های طرف مقابل فریاد زد  و حال بهم خوردنش را لمس کرد.     داستان من  و ما، داستان غم انگیز  ، واقعی  و دل بهم زنی بود، که تا به زبان می آمد مثل سوسک سقط شده در…

ادامه مطلب...