مردی که با ترانه هایش حرف می زد

 مردی که با ترانه هایش حرف می زد با ترانه هایش حرف می زند، با ترانه هایش می رقصد و با ترانه هایش زندگی می کند مردی که نود و چهار سال  از عمرش را به خواندن گذراند هرچند که در ابتدا به او گفتند که تو نه چهره ایی خوش داری و نه  صدایی دلنشین که بخوانی ، که بر دل بنشینی ، که بمانی بر این پهنه ی گسترده ی هنر . اما نه دلسرد شد نه از تلاش بازنشست و نود و چهار سال خواند . از…

ادامه مطلب...