آموزش شغلی در کشور اتریش

آموزش شغلی در کشور اتریش :  دوره تجربی در دوره تجربی » نو جوانان حرفه ایی را یاد میگیرند و همزمان به آموزشگاه شغلی آن رشته میروند. در آخر آموزش حرفه ایی  امتحان میدهند (امتحان نهایی دوره آموشی ). کسی که این دوره را تمام میکند یک کارگر متخصص به حساب می آید. شاگردان حرفه ایی هم می توان گفت. مدت این دوره آموزشی 2 تا 4 سال می باشد. بعد از دوره الزامی مدرسه (  سن 15 سالگی ) می توان آموزش تجربی را شروع کرد. حدودا 250 رشته…

ادامه مطلب...

Die Rede des Bundespräsidenten zum Nationalfeiertag 2018

Van Der Bellen

Alexander Van der Bellen „Denn nur im immerwährenden Streben nach dem Gemeinsamen liegt das größtmögliche Wohl aller.“ Die Rede des Bundespräsidenten zum Nationalfeiertag 2018 سخنرانی امسال رئیس جمهور فدرال الکساندرفن در بلن به مناسبت روز ملی اتریش 26 اکتبر 2018 او همه ی مردم را نه در اتریش بلکه نوع بشر را به صلح و دوستی به دور از هر گونه نژادپرستی دعوت میکند و برای همه به ویژه کودکان آینده ساز فارغ از ملیت، شانسی برابر برای موفقیت داشته باشند ، ارزو میکند فقر ریشه کن شود و فاصله…

ادامه مطلب...