گوشه ایی از خاطرات شولسته – هولتوس جاسوس آلمان در ایران در جنگ جهانی دوم

گوشه ایی از خاطرات شولسته – هولتوس جاسوس آلمان در ایران در جنگ جهانی دوم  …. غروب آن روز در مهتابی پانسیون کراوس نشسته بودم و شهر تهران را که با چراغ های بیشمارش موج نورانی و دلپذیری در دامنه توچال به وجود آورده بود، نظاره می کردم. از پشت سرم صدای گرم و گرفته ایی شنیدم: ” شهر زیبایی است.” بی آنکه رویم را برگردانم گفته اش را تایید کردم و صاحب صدا ادامه داد: ” و یک سرزمین جالب” و بی آن که منتظر جواب یا اجازه ی…

ادامه مطلب...

ارزش کمک های ایران در جنگ جهانی دوم

ارزش کمک های ایران در جنگ جهانی دوم: مبحث جنگ های جهانی اول و دوم و به ویژه جنگ جهانگیر دوم در ایران و پیامد های ناگوار و فشارهای اجتماعی، اقتصادی و معیشتی که  گریبان گیر مردم ایران گردید،بحثی نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد. کشور و مردمی که هیچ بستگی به طرفین درگیر جنگ نداشت و با وجود اعلام موضع بی طرفی رسمی خود، صحنه ی درگیری قوای متخاصم شد. ایران به دلیل برخورداری از موقعیت استراتژیکی در منطقه ی حساس خاورمیانه، داشتن راه های ارتباطی جهت…

ادامه مطلب...

پنجره های «اُرُسی» در بناهای ایران

پنجره های «اُرُسی» در بناهای ایران                                    جواد پارسای پنجره‌‌هایی که در بناهای کهن آجری در ایران، برای هواگیری داخل ساختمان، در بخش بالایی پیشانی بنا، یا درزیر سقف تعبیه شده‌ بودند، پا به پای آفرینش‌های معماری، به زیبایی و شکوفایی درخورتحسین گام نهادند. هنرگره‌سازی، نخست در معماری روی نمود. بنّاها و معماران که بیشتر، با سنگ و آجر و کاشی سروکارداشتند، با ابتکار درعمل، راهگشای آفرینش بسیاری از هنرهای جانبی معماری شدند. گره‌چینی نیز یکی از هنرهایی است که گام نخستین آفرینش خود را مدیون ابتکار و آزمایش عملی بنّایان…

ادامه مطلب...

یک قاچ کتاب: ورود محمد شاه از سفرنامه اولیویه

سفرنامه اولیویه

یک قاچ کتاب: ورود محمد شاه از جانب حاکم به ما اطلاع داده بودند که شاه روز دوازدهم یا پانزدهم سپتامبر وارد تهران خواهد شد. پس روز هفتم و هشتم دستور جمع آوری اسبابها و تدارک مراجعت برگ و ساز داده، روز نهم از تجریش به تهران وارد شدیم. در بین راه سوارهای بسیار دیدیم که از لشگرگاه مرخص شده به خانه های خود به دهات می رفتند. چون به شهر رسیدیم تمامی کوچه ها از نفرات عسکری مملو بودند. همچنان کاروانسرایی که در آن منزل داشتیم، حجرات و بیرون…

ادامه مطلب...

عاشقانه ای پر ابهام

    عاشقانه ای پر بیم و ابهام در آن سالهایی که اعراب ایران را در می نوردیدند، در وقتی که به بخارا رسیدند زنی بر این شهر حاکم بود که او را می گفتند. خاتون زنی شیرین و نیکو بود و دل از سعیدبن عثمان سردار عرب ربود.گویا خاتون هم بر او دل داده است.اما قصه عشق این زن بر مردی که از نظر مردم غاصب و دشمن  بود داستانی شورانگیز نشد و مردم از آن سرودهایی ساختند که در  آن خاتون را به گونه ای سرزنش آمیز رسوا…

ادامه مطلب...

زنان شیردل عصر مشروطیت

    پیشگامان جنبش‌های خیریه برای آموزش‌های رایگان به دختران بی‌بضاعت چه کسانی بودند زنان شیردل عصر مشروطیت در تاریخ ایران‌زمین آن‌جا که سخن از همراهی و یاریگری است، مرد و زن در کنار هم نقش ایفا کرده‌اند. برخی از زنان، شیردلانه کوشیده‌اند با اقداماتی به آرمان‌های والای انسانی خود دست یابند. اسناد تاریخی که اینگونه روایت می‌کنند. بررسی اینگونه اقدامات و فعالیت‌ها، نقش زنان را در فرهنگ‌سازی تاریخ، برای امروزی‌ها روشن می‌کند. آگاهی زنان به حقوق خود در تاریخ معاصر ایران که با تأثیر از فرهنگ مدرن شکل گرفت،…

ادامه مطلب...