نمادِ شیر و خورشید؛ از استوره تا تاریخ

نمادِ شیر و خورشید؛ از استوره تا تاریخ ما همه، شیریم، شیرانِ عَلَم حمله‌مان از باد باشد دَم به دَم مولوی (651 ـ 585 خ.) یادآورد 1ـ نگارنده در بازنماییِ این پژوهش‌واره، از بُن‌مایه‌های زیر، سود جُسته است: ” تاریخ‌چه‌ی شیر و خورشید” (احمدِ کسرویِ تبریزی، چاپِ نخست)، ” آیینِ‌مِهر در غزل‌های حافظ ” (کتابِ حافظِ کافرکیش، رضا خسروی، چاپِ نخست، انتشاراتِ روزبه آلمان، سالِ 1400)، ” پرچمِ ایران ” (بیژنِ شاهمرادی، تارنمای فیس‌بوک) و جُستارِ ” اشارتی در باره‌ی نمادِ شیر و خورشید” (شِروینِ وکیلی، تارنمایِ فیس‌بوک). نیز برای…

ادامه مطلب...

حافظِ دکتر خانلری و شاملو

حافظِ دکتر خانلری و شاملو مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز ورنه در مجلسِ رندان، خبری نیست که نیست! جُرج ویلهِلم فریدریش هگل روزی به‌ریشخند گفته بود: ” اگر واقعیت، مخالفِ فلسفه‌ی من است، پس خاک برسرِ واقعیت!”. هگل انگار این‌را، به‌گفته‌ی نیچه، در پاسخ به‌کسانی گفته بود که “هرسخنی، از آنِ دهان‌شان نبود” (چنین گفت زرتشت، برگردانِ داریوشِ آشوری، ص 384). داستانِ انبوهی از سنجش‌ها/ نقدهای شیوانگارانه (ادبیِ) تهی‌از هرگونه روش‌شناختیِ دانشی ـ آکادمیکِ روزگارِ ما است. داستانِ کسانی‌که به‌جایِ افروختنِ شمعی در تاریکی‌، شب‌را به‌دُشنام می‌گیرند!…

ادامه مطلب...

ایران،نام کشور ۲

ایران،نام کشور ۲ نام کشور: در مُجْمَل‌التواریخ والقصص سدهء ششم هجری، نویسنده ناشناخته* تقسیم زمین و اقالیم بر وجهى دیگر: هفت کشور نهاده‌اند آباد ِ عالم را و زمین ایران در میان و دیگرها پیرامون آن بر این‌ سان؛ و این‌ ‌ صورت ِ آن است که در دائرهٔ مقابل است و این اقالیم است بر وجهى اساتیر. حدّ زمین ایران که میان جهان است از میان رود بلخ است از کنار جیحون تا آذربادگان و ارمنیه تا به قادسیه، و فرات و بحر یمن، و دریای پارس، و مکران…

ادامه مطلب...