آموزش شغلی در کشور اتریش

آموزش شغلی در کشور اتریش :  دوره تجربی در دوره تجربی » نو جوانان حرفه ایی را یاد میگیرند و همزمان به آموزشگاه شغلی آن رشته میروند. در آخر آموزش حرفه ایی  امتحان میدهند (امتحان نهایی دوره آموشی ). کسی که این دوره را تمام میکند یک کارگر متخصص به حساب می آید. شاگردان حرفه ایی هم می توان گفت. مدت این دوره آموزشی 2 تا 4 سال می باشد. بعد از دوره الزامی مدرسه (  سن 15 سالگی ) می توان آموزش تجربی را شروع کرد. حدودا 250 رشته…

ادامه مطلب...