دروغ / ۵

بحران   در فیلم مصاحبه پیوست دو تن کارشناسی که در ایران هستند می گویند برابر پژوهشی که انجام داده اند امروزه تنها شش درسد ۶% مردم یکدیگر را باور می کنند و برابر پژوهشی دیگر که در سال ۱۳۵۴ خورشیدی انجام یافته می گویند در آن زمان پنجاه و شش درسد۵۶% مردم به هم اعتماد داشته اند. به دیگر سخن دروغگویی رواجی بسیار گرفته است. آیا موضوع را ساده کرده سخن گذشتگان را بازگویی کنیم؛ الناس علی دین ملوکهم (گفتم به فلک که حیز‌پرور شده‌ایگفتا که علی‌ الناس علی…

ادامه مطلب...

تعريف علم جامعه شناسي

تعريف علم جامعه شناسي جامعه‌شناسی زير مجموعه علوم احتماعي است و به مطالعه علمی کنش متقابل انسان‌ها و بررسی رفتار گروه‌های بشری می‌پردازد. انسان‌ها بیشتر عمرشان را در گروه‌ها سپری می‌کنند و حتی اگر خود نیز آگاه نباشند عضو یک گروه هستند. دامنه جامعه‌شناسی بسیار وسیع است و از تحلیل برخورد‌های گذرا بین افراد در خیابان تا بررسی فرایند‌های جامعه جهانی را در بر می‌گیرد.. چرا به جامعه شناسي نياز داريم ؟ با مطالعه جامعه شناسی می توانیم به درک عمیق تری از مسائل تازه و ناآشنا برسیم که پیش…

ادامه مطلب...