قسمت پانزدهم خاطرات تلخ

  قسمت پانزدهم خاطرات تلخ مادرم که در گذشت همه چیز برایم تمام شد، فکر میکردم دنیا بآخر رسیده کاملا تنها شده بودم…. برادرم دانشگاه میرفت در یک شهرستان و ناخواهریم هم شهرستان دیگری شاغل بود. خیلی از دوستانم در اداره و محل کارم در مورد ازد واج پیشنهاد میدادند اما من بعد از فوت مادرم واقعا افسرده شدم و بسوک نشسته بودم، بهیچوجه حوصله حضور فرد دیگری را در زندگیم نداشتم. تنهایی عذاب آور بود و هزاران فکر ناراحت کننده و مشکلات پیشین زندگی فشارهای مضاعفی بودند که از…

ادامه مطلب...

رادیو تیام، هنر نقاشی با اکرم غفارنژاد

رادیو تیام ❤️ شنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۲۳ ساعت  ۱۵-۱۶ فرکانس 94.0 دومین و چهارمین شنبه ی هر ماه موضوع این برنامه: هنر نقاشی همراه با مهمان گرامی برنامه سرکار خانم اکرم غفار نژاد مدیریت محترم تیام، استاد وطن >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> اگر باران باشد، وقتی هر غروب پرده اتاقم را به سویی می کشم… شاید ردیف چراغ های روبه رویم تاریک شوند… اما تو در آن سوی روشنایی های نامفهوم و همهمه های بیصدا در حرکتی هر غروب در جستجوی مفهومی، دلیلی برای بودن با توام آه! اگر باران باشد همین دلخوشی ی…

ادامه مطلب...

رادیو تیام، نگاهی کوتاه به زندگی و آثار هوشنگ گلشیری

رادیو تیام💚🤍❤️ شنبه ۲۷. مای. ۲۰۲۳ فرکانس 94.0 دومین و چهارمین شنبه ی هر ماه 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 نگاهی کوتاه به زندگی و آثار هوشنگ گلشیری همراه  با معرفی کتاب  با مدیریت محترم تیام استاد وطن. 🌻🌻🌻 💚🤍❤️ 💚🤍❤️ 💚🤍❤️ خاکستری خاکستری خاکستری صبح ، مه ، باران ابر ، نگاه ، خاطره در من ترانه ای نبود تو خواندی در من آینه ای نبود تو دیدی ریشه ای بودم در خوابِ خاک های متبرک بی باران در نگاه تو سبز شدم برقی از چشمانت برخاست نگاهم بارانی شد گونه هایت خیس…

ادامه مطلب...