رادیو تیام، هنر نقاشی با اکرم غفارنژاد

رادیو تیام ❤️

شنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۲۳ ساعت  ۱۵-۱۶

فرکانس 94.0

دومین و چهارمین شنبه ی هر ماه

موضوع این برنامه: هنر نقاشی

همراه با مهمان گرامی برنامه سرکار خانم اکرم غفار نژاد مدیریت محترم تیام، استاد وطن

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

اگر باران باشد، وقتی

هر غروب

پرده اتاقم را به سویی می کشم… شاید

ردیف چراغ های روبه رویم

تاریک شوند… اما تو

در آن سوی روشنایی های نامفهوم و همهمه های بیصدا

در حرکتی

هر غروب در جستجوی مفهومی، دلیلی برای

بودن با توام

آه! اگر باران باشد

همین دلخوشی ی غروب های سرد و غمگین زمستانی هم؛

بی تو …

کدر می شود

امان از صبر پس از باران

امان از عکس مهتاب در رخ آب

چشم به بیرون، خیره می مانم

روبه رویم

ردیفی از چراغ ها روشنند

حرکت های نامفهوم

در پس پرده ی باران

آه… اگر باران باشد

جنگل تنک پشت پرده

جستن هر مفهومی از تو را

در ذهن من می دزدد.

سحر _ ژانویه ۲۰۲۳


 

 

مطالب مرتبط

Leave a Comment