Do / “دو”

Do / “دو” “دو” ”Do “در ورزش‌های رزمی به مفهومی گسترده اشاره دارد که فراتر از مهارت‌های فیزیکی و تاکتیکی می‌رود. این مفهوم ارتباطی با اصول اخلاقی و ارزش‌های روحی دارد. درواقع، “دو” نقطه تلاقی بین توانمندی‌های فنی و تأثیرگذاری‌های ذهنی افراد را نمایان می‌کند. در جنبه‌های فنی، “دو” به آموزش و مهارت‌هایی اشاره دارد که به صورت مخفیانه یا خودخواهانه به شکل رازآلودی در اختیار افراد قرار می‌گیرند. این مهارت‌ها می‌توانند نقش تصمیم‌گیری در مواقع حساس یا جنبه‌های مختلف را تقویت کنند. در حوزه روحی و اخلاقی، “دو” به مفاهیمی…

ادامه مطلب...

عریضه ایی به ناصرالدین شاه به بهانه ی نمایشنامه ی چهارصندوق از بهرام بیضایی به کارگردانی جواد نمکی

هو قربان خاک پای جواهر آسای مبارکتان شوم. این سوگلی خانه زاد بس که چشم به انتظار خبری از قبله عالم است، دیده به در سفید مانده.  اي مهر تو در دلها وي مهر تو بر لبهاوي شور تو در سرها وي سر تو در جانها دیشب با جمعی گسیل شدیم به تماشاخانه ایی در مرکز ویینا ، باران به قوت می بارید- هوا به غایت سرد و دل ما تنگ قبله ی عالم. زیاده گویی نشود، دلمان تشویش زیاد داشت برای رفتن، معیرالممالک گفت بروید خواجه نهی میکرد، دلمان…

ادامه مطلب...