آموزش شغلی در کشور اتریش

آموزش شغلی در کشور اتریش :  دوره تجربی در دوره تجربی » نو جوانان حرفه ایی را یاد میگیرند و همزمان به آموزشگاه شغلی آن رشته میروند. در آخر آموزش حرفه ایی  امتحان میدهند (امتحان نهایی دوره آموشی ). کسی که این دوره را تمام میکند یک کارگر متخصص به حساب می آید. شاگردان حرفه ایی هم می توان گفت. مدت این دوره آموزشی 2 تا 4 سال می باشد. بعد از دوره الزامی مدرسه (  سن 15 سالگی ) می توان آموزش تجربی را شروع کرد. حدودا 250 رشته…

ادامه مطلب...

تأثیر خروج اتریش از پیمان مهاجرتی سازمان ملل بر پناهندگان

جهت شفاف سازی در مورد تأثیرات خروج دولت اتریش از پیمان مهاجرت سازمان ملل بر روند پناهجویی و پناهندگی در این کشور، تلویزیون تیام مصاحبه ای با سرکار خانم ندیمی، فعال حقوق بشر در امور پناهندگی، انجام داده که تقدیم می گردد.  

ادامه مطلب...

پیمان مهاجرت سازمان ملل: اتریش عقب نشینی می کند

Im Dezember wollen die Staats- und Regierungschefs den Uno-Migrationspakt unterschreiben. Es ist das erste Abkommen dieser Art und gilt als Meilenstein der Migrationspolitik der Uno. Nun will Österreich sich daraus zurückziehen. Zuvor hatten auch die USA, Australien und Ungarn dem Pakt eine Absage erteilt. Den Rückzug erklärten der österreichische Kanzler Sebastian Kurz und der ÖVP und FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache vor einer Ministerratssitzung – der entsprechende Entschluss soll am Mittwoch gefasst werden. Uno: Souveränität soll nicht angetastet werden Der Pakt sei nicht geeignet, um Migrationsfragen zu regeln. Man befürchte den Verlust…

ادامه مطلب...