عاقبت

  عاقبت   یک روز عاقبت من تو را خواهم یافت و به قد تمام روزهای تنهایی ام به قد همه نداشتن های تو و به اندازه همه اشک ها و خواهش های بی جوابم خواهم گریست تا شاید ذهن مشوش کمی آرامش یابد من تو را خواهم بافت و با تمام خستگی وجودم از این راه ناهموار و دشوار با تو بیدار می مانم و خیره خیره می نگرمت تا مبادا ،باردیگر در میان هاله اشکهایم ناپدید شوی من پرم از احساس؛ پرم از بغض پرم از خواهش و…

ادامه مطلب...