تو عروس کسی اگر بشوی

تو عروس کسی اگر بشوی نگذارم که دست روی دست من، محمدعلی قاجارم مجلست را به توپ خواهم بست #میلاد_تقوایی تو عروس کسی اگر بشوی می گذارم به روی هم پاها من شبیه مظفرالدینم حکم مشروطه را کنم امضا #خیال_کج تو عروس کسی اگر بشوی بشو، اصلا به من چه، از فردا می شوم مثل ناصرالدین شاه می کنم یک حرمسرا بر پا #مهدی_پرنیان تو عروس کسی اگر بشوی خانه ات را خراب خواهم کرد من رضا شاه پهلوی هستم از تو کشف حجاب خواهم کرد #حاج_حسینی تو عروس کسی…

ادامه مطلب...