به یاد پل الوار

    به یاد پل الوار: تو را دوست می‌دارم تو را به اندازه یک جرعه آب در نهایت تشنگی تو را بخاطر حس خوب سیراب شدن دوست می‌دارم   تو را دوست می‌دارم تو را بخاطر بهار و باران بخاطر رویش لاله‌های واژگون کوهرنگ بخاطر کمیاب بودنت دوست می‌دارم   تو را به نام عشق به نام زیبای خودت بخاطر بودنت توورا به اندازه ی دوست داشتن‌های عالم دوست می‌دارم   تو را دوست می‌دارم به پاکی قسم سهراب به سادگی دل پناهی به وسعت مفهوم شعرهای حمید و…

ادامه مطلب...