به یاد پل الوار

  به یاد پل الوار: تو را دوست می‌دارم تو را به اندازه یک جرعه آب در نهایت تشنگی تو را بخاطر حس خوب سیراب شدن دوست می‌دارم تو را دوست می‌دارم تو را بخاطر بهار و باران بخاطر رویش لاله‌های واژگون کوهرنگ بخاطر کمیاب بودنت دوست می‌دارم تو را به نام عشق به نام زیبای خودت بخاطر بودنت توورا به اندازه ی دوست داشتن‌های عالم دوست می‌دارم تو را دوست می‌دارم به پاکی قسم سهراب به سادگی دل پناهی به وسعت مفهوم شعرهای حمید و به تمام زنانگی‌های شعر…

ادامه مطلب...