تمرینات روحی در کیوکوشین کاراته

اویاما

سبک کیوکوشین‌کاراته یکی از هنرهای رزمی ست که  بر  قدرت و توان فوق العاده شخص تاکید زیادی دارد. این سبک جدا از تمرینات قدرتی ،بر  تمرینات روحی و استقامتی نیز تاکید فراوانی دارد و پس از سال ها تمرین مکرر ، شخص دارای اندامی ورزیده و روحیه ای آسیب ناپذیر را بدست می آورد . در کاراته تکیه اصلی بر حفظ سلامتی و همزمان جسم و روح است .در مبارزات کاراته و اساساً در فلسفه آن پیروزی به هر قیمتی بر حریف معنایی ندارد .هدف در کاراته پرورش روح ،…

ادامه مطلب...