سفرنامه ی ” بن ” سفری به دل تمدن ایران از باغ تا سفال

نخستین گزارش برون مرزی تلویزیون تیام ” بن،آلمان آوریل 2017 سفرنامه ی ” بن ” سفری به دل تمدن ایران از باغ تا سفال: هر از چند گاهی تمدن و فرهنگ ایران از یک سوی کره زمین سر بر می آورد تا شکوه و جلالش را به رخ همگان بکشد. در یک فصل دل انگیز در یک شهری که انگار مردمانش با روح سرد آلمان ها کمی بیگانه ترند، شکوه بهشت ایران که تصوری از پردیس را به نام خود یدک میکشد،در این شهر، – ” بن” – نمایان می شود…

ادامه مطلب...