احترام در کاراته(اوسOSU)

اوس به چه معناست؟ قبل از هر چیز باید بدانیم که در هنرهای رزمی احترام در جایگاه ویژه ای قراد دارد و هر سبکی کلمه خاصی برای خود دارد . در کاراته از کلمه اوس استفاده می شود. اوس مخفف این کلمات است : 1.اوشى (Oshi)یعنی فشار. 2.شینوبو ( Shinobu)یعنی تحمل کردن. پس اوس به معنای تحمل کردن فشار در حین تمرین کاراته هست .در فرهنگ ژاپن از این کلمه زیاد استفاده میشود مانند: بله..خیر…فهمیدم…حتما ..انجام میدهم…توجه کردید و……….خیلی کلمات دیگر. کلمه اوس قراردادی الزامی میان استاد و شاگرد است…

ادامه مطلب...