رفتار با نوجوان

?? رفتار با نوجوان نكاتى هستند كه مى توانند موجب بروز اختلالات رفتارى و روانى در نوجوانان گردند. ١. مقايسه با ديگران ٢. تحقير و سرزنش ٣. بى احترامى ٤. توقع زياد ٥. برخوردهاى تحكم آميز ٦. تمسخرافكار و اعمال نوجوان ٧. وجود نزاع ميان والدين ٨. الگوى نامناسب بودن براى نوجوان ٩. ندادن استقلال ١٠. ندادن حق انتخاب و تصميم گيرى ١١. بدگويى از همسالان و دوستان ١٢. آموزش ندادن روشهاى حل مسئله ١٣. خانواده ی نا امن و نا آرام ١٤. تجاوز به حريم خصوصى نوجوان ▪️١٥. نگرش…

ادامه مطلب...