تعريف علم جامعه شناسي

تعريف علم جامعه شناسي جامعه‌شناسی زير مجموعه علوم احتماعي است و به مطالعه علمی کنش متقابل انسان‌ها و بررسی رفتار گروه‌های بشری می‌پردازد. انسان‌ها بیشتر عمرشان را در گروه‌ها سپری می‌کنند و حتی اگر خود نیز آگاه نباشند عضو یک گروه هستند. دامنه جامعه‌شناسی بسیار وسیع است و از تحلیل برخورد‌های گذرا بین افراد در خیابان تا بررسی فرایند‌های جامعه جهانی را در بر می‌گیرد.. چرا به جامعه شناسي نياز داريم ؟ با مطالعه جامعه شناسی می توانیم به درک عمیق تری از مسائل تازه و ناآشنا برسیم که پیش…

ادامه مطلب...