هر کسی که سوار قطار میشه

هر کسی که سوار قطار میشه ، میخاد درجه یک باشه یا دو … به یه هدفی سوار میشه… یکی میره که شروع کنه یه شروع دوباره ایی رو یه شایدم به امید یه زندگی جدید دل بسته به رفتن و موندن یکی فقط میخاد برسه برسه به آخر خط و همون جا بمونه. یکی دیگه رسیدن به آخر خط راضیش نمیکنه و یقین داره که ادامه میده.  یکی فقط سوار میشه، بی هدف و سرگردان، اگه ازش بپرسی کجا میری، میگه: نمیدونم… میرم تا جایی که قطار بایسته!  یکی…

ادامه مطلب...