طنز، اگر در جام ملتها نتیجه بگیریم

طنز / مهدی زارعي اگر در جام ملتها نتیجه بگیریم اگر در جام ملتها نتیجه نگیریم  فوتبال ایران پر از کارشناسانی است که کسی را قبول ندارند. قسمت عمده پیش بینی ها و تحلیل های آن ها از مسابقات غلط در می اید و در هنگام پیروزی ها، تیم ملی و مربی های آن را بهترین های جهان می دانند اما همان نفرات در صورت باخت تیم ملی، ناگهان تغییر می کنند و  مدعی می شوند که اگر سکوت کرده اند به خاطر مصالح ملی بوده است وگرنه از ابتدا می…

ادامه مطلب...