پندهای بزرگان کاراته

  سوسای اویاما بزرگمرد کیوکوشین کاراته  براي كاراته ۲۰ قانون ابداع كرد به عقيده سوسای اویاما  هدف و مقصود كاراته تنها در پيروزي و مغلوب كردن نهفته نيست بلكه در به كامل رسانيدن شخصيت كاراته‌كاران است. اين ۲۰ قانون به ترتيب عبارتند از : ۱- كاراته تنها آموزش در دوجو نيست و فراتر از آن است. ۲- فراموش نكنيد كاراته با ري (خم شدن براي اداي احترام) شروع و خاتمه مي‌يابد. ۳- در كاراته هرگز اول حمله نكنيد. ۴- كسي كه كاراته تمرين مي‌كند بايد جانب عدالت و انصاف را…

ادامه مطلب...