قدرت اراده

چگونه انگیزه و کوشش را در خود ایجاد کنیم یک ضرب المثل قدیمی که می گوید : هر چه از راه روح وارد شوداز عضله ها خارج می‌شود، روانشناسان جدید قبول دارند که هر اندیشه گرایش دارد که به عمل تبدیل شود. بر اساس این قانون و با ملاحظه تمام توجهاتممکن به انگیزه های گوناگونی که به خاطر آنها پرورش اراده سودمند است، انسان احساس می‌کند مستعد آن است که به طرز مشخص این تحول را در خود ایجاد کند. گرفته شده از کتاب قدرت اراده ص: 14 پل ‌…

ادامه مطلب...