کمربندها در کیوکوشین کاراته.

کمربند چیست: در هنرهای رزمی مانند کاراته، تکواندو، جودو و… هنرجو را از نوع درجه و کمربند رنگی که به دور کمر خود بسته، میتوان از هم تشخص داد که هر یک دارای چه رده و درجه ای هستند. اولین بار این سیستم درجه ای توسط استاد جیگوراکانو بنیانگذار جودو وارد سازمان ورزش ژاپن شد و تا به امروز هست . رنگ کمربندها فلسفه خاصی دارد که به شرح آن می پردازیم : ۱-سفید :که به منزله پاکی و هنرجوی کاراته در بدو ورود به کاراته خام و ناپخته است .…

ادامه مطلب...

پندهای بزرگان کاراته

  سوسای اویاما بزرگمرد کیوکوشین کاراته  براي كاراته ۲۰ قانون ابداع كرد به عقيده سوسای اویاما  هدف و مقصود كاراته تنها در پيروزي و مغلوب كردن نهفته نيست بلكه در به كامل رسانيدن شخصيت كاراته‌كاران است. اين ۲۰ قانون به ترتيب عبارتند از : ۱- كاراته تنها آموزش در دوجو نيست و فراتر از آن است. ۲- فراموش نكنيد كاراته با ري (خم شدن براي اداي احترام) شروع و خاتمه مي‌يابد. ۳- در كاراته هرگز اول حمله نكنيد. ۴- كسي كه كاراته تمرين مي‌كند بايد جانب عدالت و انصاف را…

ادامه مطلب...