رادیو تیام💚🤍❤️

شنبه ۲۲ آپریل ۲۰۲۳

رادیو تیام💚🤍❤️

شنبه ۲۲ آپریل ۲۰۲۳ ساعت ۱۵ تا ۱۶

فرکانس ۹۴.۰

همراه با استاد وطن مدیریت محترم بنیاد تیام

سپاس از اینکه همراه همیشگی ما هستید. 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

اگر این دنیا غریبه پرور است، تو آشنا بمان

تو پای خوبی‌هایت بمان.

مردم حرف میزنند، حرف باد می‌شود می‌وزد در هوا و تو را دورتر میکند از تمام کسانی که «باور» برایشان یک چهار حرفی نا آشناست.

اگر کسی معنای عاشقانه‌هایت را نفهمید؛ بر روی عشق خط نکش!

عاشقانه‌هایت را محکم در آغوش بگیر و بگذار برای داشتنش آغوشت را بفهمند.

دنیا خوب، بد، زشت، زیبا فراوان دارد.

تو خوب باش…

تو زیبا بمان

و بگذار با دیدنت هر رهگذر نا امیدی لبخند بزند، رو به آسمان نگاه کند

و زیر لب بگوید:

هنوز هم عشق پیدا میشود.

نادر ابراهیمی

یک عاشقانه‌ی آرام

مطالب مرتبط

Leave a Comment