رادیو تیام؛ با علی الله جانی

رادیو تیام

رادیو تیام فرکانس ۹۴.۰
دومین و چهارمین شنبه هر ماه به صورت زنده و همزمان از کلاب هاوس به روی آنتن می رود.
❤️❤️❤️❤️❤️📻📻📻🥰🥰🥰🌹🌹

شنبه ۲۶ ژوئن ۲۰۲۱
با سحر و رضا
مهمان برنامه: علی الله جانی کارشناس ارشد تاریخ معاصر و برنامه حول معرفی مرکز موزه و اسناد صنعت نفت گذشت. 🛢🛢🛢🛢🛢

 

 

علی- الله جانی
کارشناس ارشد تاریخ معاصر ایران.
فارغ‌التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
دوره تخصصی:
(از مشروطیت تا استعفا رضاشاه از سلطنت)
شاغل در مرکز موزه ها و اسناد صنعت نفت ایران از سال ۹۶ تا کنون
سمت شغلی: کارشناس اسناد تاریخی در مرکز اسناد صنعت نفت

 

سپاس از همراهی گرم تان 🙏🙏🙏
………………………. ………………….. ………….
شبیه یک واقعه تاریخی
گاه پر از فرازم
گاه پر از فرود

گاه انقلاب می کنم، بنیان می افکنم
شبیه ۵۷

سیاستم گل می کند گاهی بی هیچ دلیل
بریتانیا می شوم
در لژم، فراماسون!

لشکر روسیه ام بعضی وقت ها
نشانه می روم
قلب عباس میرزا را

گاه مثل شیخ جنید
تارک می شوم در خانقاه

گاه رئوفم، کمی مهربان
از کریم خان فراتر

بی بی مریم می شوم
فاتح پایتخت دل ها

گاه خسته ام ار فتحعلی شاه بودن
پس می دهم
دل های متصرفی را

گاه امیر دارالفنونم

گاه ملی می کنم
سر سخت تر از مصدق
دل ها را به نام

رضا شاه می شوم
زلف بر باد می دهم
می کشم خط آهنی
از افق نگاهت تا دل خسته ام

گاه شهریور بیستم!
توفانی
‌وحشی
پر درد
پر از اشغال…

گاه خلیج پارسم!
آبی
آرام
پر شکوه

شبیه تاریخ ایرانم!
مملو از
بودن ها و نبودن ها
فراز ها و فرود ها
پر از باید ها و نباید ها
حسرت و آه
پر از شادی ها و شعف ها!

سحر
#saharhahsemi72
#tvtiam

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

Leave a Comment