رادیو تیام؛ با محمود آقابیگلو

رادیو تیام

شنبه: 27.02.2021
۹. اسفند. 2579 شاهنشاهی
ساعت پخش زنده: 16-15
فرکانس: 94.0 Orange
گفتگو با آقای محمود آقابیگلو
داور رسمی فوتبال فدراسیون اتریش 🇦🇹
موضوع: انتخابات نمایشی ریاست فدراسیون فوتبال ایران
تندرست و شاد باشید 🙏
#tvtiam

مطالب مرتبط

Leave a Comment