رادیو تیام؛ با علیرضا باقری

شنبه: 11.06.2022
21.خرداد.1401
به وقت اروپا: 16-15
به وقت ایران : 17.30
آبادان شهر زیبای خاورمیانه
مهمان برنامه جناب آقای علیرضا باقری
از ایران از طریق واتساپ
Radio Tiam
پاینده و جاوید باد ایران و ایرانی

*******************************

آسمان و خورشید را به هم سنجاق کن!
حواست به مهتاب هم باشد!
شاید…
در دور دست ها
در خم جاده ایی دور و تنها
زیر یک درخت سیب
وقتی ترانه ی باد
در گوش ابر
سراغ باران را می گیرد

در گوشه ایی…
چشم به راه خیس شدن با ما باشد!

سحر هاشمی 

+

مطالب مرتبط

Leave a Comment