رادیو تیام؛ تعطیلات و تابستان

 

رادیو تیام 💚🤍❤️شنبه ۲۷ آگوست ۲۰۲۲💐ساعت ۱۵-۱۶

موضوع: تعطیلات و تابستان

همراه با استاد وطن و 🥰meine Wenigkeit سحر 

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

خانه دلتنگ غروبی خفه بود 

مثل امروز که تنگ است دلم 

پدرم گفت چراغ 

و شب از شب پُر شد 

من به خود گفتم 

یک روز گذشت 

مادرم آه کشید 

زود برخواهد گشت

ابری آهسته به چشمم لغزید 

و سپس خوابم برد 

که گمان داشت که هست این همه درد 

در کمین دل آن کودک خرد؟ 

آری آن روز چو می رفت کسی 

داشتم آمدنش را باور 

من نمی دانستم معنی هرگز را 

تو چرا بازنگشتی دیگر؟

ه. ا. سایه 

#کاتبه_ی_دربار_همایونی_سحر 

#tvtiam

مطالب مرتبط

Leave a Comment