تیم ملی و 90 سال بازیهای دوستانه

تیم ملی و 90 سال بازیهای دوستانه مهدی زارعی آیا همیشه در پیدا کردن رقیب برای بازی تدارکاتی مشکل داشتیم؟ ***** حکایت  بازیهای دوستانه تاریخ فوتبال ایران داستانی 90 ساله است با این حال، گذشت 90 سال از عمر این بازیها نیز دلیل نشده است که فوتبال ایران برای پیدا کردن رقبای تدارکاتی مناسب، دچار مشکل نشود. طی سالهای اخیرکه فیفا به شکل دقیق روزهای برگزاری مسابقات رسمی را مشخص کرده است، ناتوانی فوتبال کشورمان در یافتن رقیبی قدرتمند برای بازی های تدارکاتی بیشتر به چشم آمده است. در شرایطی…

ادامه مطلب...