تکراری ترین دیدارهای ایران در جام ملت های آسیا

تکراری ترین دیدارهای ایران در جام ملت های آسیا/ مهدی زارعی هر چند تیم ملی کشورمان از دوره چهارم جام ملت ها به بعد، همواره در این مسابقات حاضر بوده است، اما تغییر و تحول در بین تیمهای مختلف سبب شده که کمتر رقیبی از بین رقبای چند دهه قبل ایران، هنوز هم در بین بزرگان آسیا جایی داشته باشد.  با گذشت زمان قدرت های آسیا تغییر کرده اند و تنها تیمهای ایران و کره جنوبی در تمام این سالها، قدرت های سنتی آسیا باقی مانده اند. ببینیم دیدارهای پرتکرار…

ادامه مطلب...