باخت های عادی برای شاگردان دکتر شاهین طبع!

    باخت های عادی برای شاگردان دکتر شاهین طبع! مهدی زارعی فوتبال از سقوط بسکتبال درس بگیرد سالها قبل، نزدیک 30 سال پیش بود که تیم ملی بسکتبال ایران در بازیهای آسیایی پکن مقابل ژاپن ایستاد. در آن روزها برای نگارنده مطلب، مثل بسیاری از ورزشدوستان آن روزها، برد بسکتبال مقابل تیمهای شرق آسیا امری دور از دسترس به نظر می رسید. اما ظاهرا این مسابقه با دیگر رقابت های دو تیم تفاوت داشت. ایران و ژاپن پا به پای هم پیش می آمدند و تا آخرین ثانیه ها…

ادامه مطلب...