مقدمه ای بر تاریخ ایران

نقشه ایران

از روزگاران کهن تا به کنون ، در پهنه ایی به وسعت تاریخ نام ایران هیچگاه از این گستره ی پهناور محو نگردید. نه غارتگران ، نه دشمنان، نه بیگانگان و نه خائنان با تمام خشم و نفرت نتوانستند این تمدن را نابود کرده ،از بین ببرند. در این بستر زمانه که بشریت ، بشریت را در حال ساختن بود، پارسیان و تمدن شان، سهم بسزایی در ساختن تمدن داشتند. از نخستین آموزه ی انسانیت ” گفتار نیک ، کردار نیک ، پندار نیک” گرفته تا شکوه تخت جمشید و…

ادامه مطلب...