ایران ستیزی، بیگانه دوستی

ایران ستیزی، بیگانه دوستی        نویسنده : جواد پارسای   ایران ستیزی فرهنگی من از بیگانگان هرگز ننالم      چه با من، هرچه کرد، آن آشنا کرد ایران امروز به سبب دگرگونی‌های داخلی و جبهه‌گیری‌های سیاسی کشورهای سودجوی، در دوران سختی به‌سرمی‌برد. ایران ستیزی، دوباره اوج گرفته و متاع رایج بازار کنونی شده است. ولی این پدیده‌ی نابهنجار سیاسی ریشه در تاریخ ایران دارد. شگفتی اینجاست که ایران ستیزانی که هر یک به‌گونه‌یی دروازه‌های کشورمان را به روی مهاجمان گشوده‌اند، درتاریخ آشفته‌ی ایران، از سوی ایران‌ستیزانی دیگر، قهرمانان ایراندوست معرفی شده‌اند.…

ادامه مطلب...

جواد پارسای، پژوهشگر و نویسنده

جواد پارسای، پژوهشگر و نویسنده: در تبریز، دیده به جهان گشود. تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه تبریز، در رشته‌های: «تعلیم و تربیت» و »زبان و ادبیات فرانسه« به انجام رساند. در 20 سال خدمات فرهنگی‌اش در دو وزارت: آموزش و پرورش و فرهنگ و هنر در ایران، در سطح کارشناسی و مدیریت آغازگر و مجری برنامه‌های ارزنده‌ای بود. در کارنامة خدماتی ایشان، تحول نظام ارزشیابی برنامه‌های آموزشی، برنامه‌ریزی و اجرای آموزش ضمن خدمت موزه داران، کلاس‌های آموزش هنر در موزه‌ها، پیشنهاد و تدوین برنامة تحصیلی رشتة «موزه داری Museologie»…

ادامه مطلب...