آموزش شغلی در کشور اتریش

آموزش شغلی در کشور اتریش :  دوره تجربی

در دوره تجربی » نو جوانان حرفه ایی را یاد میگیرند و همزمان به آموزشگاه شغلی آن رشته میروند. در آخر آموزش حرفه ایی  امتحان میدهند (امتحان نهایی دوره آموشی ). کسی که این دوره را تمام میکند یک کارگر متخصص به حساب می آید. شاگردان حرفه ایی هم می توان گفت. مدت این دوره آموزشی 2 تا 4 سال می باشد. بعد از دوره الزامی مدرسه (  سن 15 سالگی ) می توان آموزش تجربی را شروع کرد. حدودا 250 رشته حرفه ایی و تخصصی وجود دارد.

رشته های تخصصی عبارتند از :

» آشپزی

» نانوایی

» نجاری

» مکانیکی الکترونیکی

»بازرگانی تک فروش

» بنایی

تعلیم بزرگسالان

نه فقط برای کودکان و نوجوانان و جوانان > بلکه برای بزرگسالان هم امکانات زیادی برای تحصیل و یادگیری وجود دارد. فقط کلا سهای  آموزشی زبان نیستند. بزرگسالان این امکان را دارند» که حتی اگر مشغول بکار باشند برای پایان دوره های آموزشی اقدام نمایمد. تعداد موسسات خصوصی و عمومی برای این کار موجود است. بسیاری از اماکن عمومی و خصوصی که در آنها می توانند این کار را انجام دهند وجود دارد. اتریش دارای امکانات گسترده ایی است برای تمام افرادی که می خواهند به یادگیری بپردازند. هر کس باید از این امکانات استفاده کند و هر کس باید از این امکانات استفاده کنده و هر کس برای این اقدام  خود مسول می باشد.

حقوق و وظایف

کسب معلومات در اتریش قبل از ورود به مدرسه شروع می شود.در اتریش کودکان در سن 5 تا 6 سالگی باید اجبار به مدت یک سال به کودکستان بروند . برای اینکه پدران و مادران زودتر به  بازار کار بازگردند موسساتی برای نگهداری خردسالان هم موجود است. مثلا مهدکودک و یا بخشی از آن موسسات که بصورت گروه های کوچک و خصوصی از خردسالان نگهداری می کنند. در اتریش کودکان می توانند قبل از سن اجباری هم به کودکستان بروند. کودکستان اولین بخش سیستم تربیتی در اتریش است. ولی از سن 5 سالگی رفتن کودکان به کودکستان اجباری است. با ارتباطی که کودکان در کودکستان با مسولینو سر پرستان و همچنین کودکان دیگر  برقرار می کنند. می توانند سریعتر زبان آلمانی را آموختنه و دوست پیدا کنند.

مدرسه اجباری

در اتریش قانون مدرسه اجباری وجود دارد.  کودکان به مدت 9 سال موظف هستند به مدرسه بروند.این امر شامل تمام کودکان بین 6 تا 15 ساله بدون توجه به نوع جنسیت آنان می شود. در اتریش مرسوم است که دختران و پسران با هم در کلاسهای آموزشی باشند.اگر کودکان به کودکستان و مدرسه نروند مشکلات قانونی جدی به وجود خواهد آمد. برای این امر مجازات خاصی است تساوی امکانات تحصیلی برای خانمها و آقایان دختران و پسران دارای حقوق و وظایف مساوی در سیستم علوم تربیتی و آموزشی می باشند. آنهان می توانند بطور یکسان از تمامی موسسات آموزشی بهره مند شده و حرفه مورد علاقه شان را یاد بگیرند.

 

                                                                    نمودار مقاطع تحصیلی سیستم آموزشی کشور اتریش

 

Quelle: www.bildungssystem.at :منبع نمودار

 

گردآورنده: رضا وطن

مطالب مرتبط

Leave a Comment