تعريف علم جامعه شناسي

تعريف علم جامعه شناسي
جامعه‌شناسی زير مجموعه علوم احتماعي است و به مطالعه علمی کنش متقابل انسان‌ها و بررسی رفتار گروه‌های بشری می‌پردازد. انسان‌ها بیشتر عمرشان را در گروه‌ها سپری می‌کنند و حتی اگر خود نیز آگاه نباشند عضو یک گروه هستند.
دامنه جامعه‌شناسی بسیار وسیع است و از تحلیل برخورد‌های گذرا بین افراد در خیابان تا بررسی فرایند‌های جامعه جهانی را در بر می‌گیرد..

چرا به جامعه شناسي نياز داريم ؟
با مطالعه جامعه شناسی می توانیم به درک عمیق تری از مسائل تازه و ناآشنا برسیم که پیش از این ممکن بود با آنها آشنایی نداشته باشیم. ما می توانیم دریابیم ریشه مسائلی که با آن موافق یا مخالف هستیم از کجاست.
یکی از اهداف مهم جامعه شناسی، پیش بینی ، کنترل و تغيير رفتار انسان است .به عنوان مثال جامعه شناسي با مطالعه نيازهاي انسان در جامعه ميتواند به دولت در برنامه ريزي در همه حوزه ها و براي أقشار مختلف مردم از كودكان گرفته تا سالخوردگان أقشار اسيب پذير مثل زنان سرپرست خانوار، معلولان و در حوزه هاي بهداشتي ، قضائي ، ارتباطات به دولت ياري برساند.

مرجع: كورئن، بروس. ترجمه ثلاثي ، محسن. درامدي به جامعه شناسي ،تهران : توتيا ١٣٨٥
گيدنز،انتوني. ساتن، فيليپ.جامعه شناسي.تهران :١٣٩٥، ويراست نهم

جمع اوري كننده : ز. ش .
وين دسامبر ٢٠١٨

مطالب مرتبط

Leave a Comment