رادیو تیام، نگاهی کوتاه به زندگی و آثار هوشنگ گلشیری

رادیو تیام💚🤍❤️

شنبه ۲۷. مای. ۲۰۲۳

فرکانس 94.0

دومین و چهارمین شنبه ی هر ماه

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

نگاهی کوتاه به زندگی و آثار هوشنگ گلشیری همراه  با معرفی کتاب  با مدیریت محترم تیام استاد وطن. 🌻🌻🌻

💚🤍❤️ 💚🤍❤️ 💚🤍❤️

خاکستری خاکستری خاکستری

صبح ، مه ، باران

ابر ، نگاه ، خاطره

در من ترانه ای نبود تو خواندی

در من آینه ای نبود تو دیدی

ریشه ای بودم در خوابِ خاک های متبرک

بی باران در نگاه تو سبز شدم

برقی از چشمانت برخاست

نگاهم بارانی شد

گونه هایت خیس باران

چشمهایت آفتابی

گرگ ها میزایند بره ها را دریابیم

تو با چشمانت مرا بنواز

چوب دست چوپانی ام سلاحی کارگر خواهد شد

بعد از جنگ با چوب دستم

انجیر های تازه را برای تو خواهم چید

با تو خواهم ماند

با تو خواهم خواند

و تورا در بهت آفتابی ات خواهم بوسید

اگر ابرها بگذارند

محمد ابراهیم جعفری

#کاتبه_ی_دربار_همایونی_سحر

#وطنی

#Tiam_ Institut

مطالب مرتبط

Leave a Comment