رادیو تیام؛ با حضور خانم دکتر سوسن مطلوبی با نام هنری سروش ایزدی

 

آلبوم رادیویی تیام
شنبه نهم یولی 2018
مهمان این برنامه: خانم دکتر سوسن مطلوبی با نام هنری سروش ایزدی خواننده سبک سنتی آواز ایرانی از ابتدای آغاز به کار تا کنون
همراه با سحر، هادی ، ناطقیان و رضا
فرکانس 94.0 
دومین شنبه ی هر ماه ساعت 15:00

مطالب مرتبط

Leave a Comment