رادیو تیام؛ با گیتا داوودی

راهکاری درست برای کاهش وزن
با خانم گیتا داوودی

شنبه: 12.03.2022
21.اسفند.140
به وقت اروپا: 15.00
به وقت ایران :17.30
فرکانس: 94.0 Orange

#Iran#Radio#Tiam
#رادیو#ایران#تیام

تندرست و جاوید باشید 🙏🌿

مطالب مرتبط

Leave a Comment