رادیو تیام؛ روز شنبه 06.10.2018

آلبوم رادیویی تیام
روز شنبه 06.10.2018
موضوع این برنامه معرفی وب سایت بنیاد فرهنگی، هنری و ورزشی تیام، معرفی همکار جدید آقای علی ، وقایع و خبر های جاری ایران.
با هادی، علی، ناطقیان و مدیریت محترم

و یک اتفاق تازه از بنیاد تیام:
آغاز بکار وب سایت بنیاد فرهنگی تیام

درگاه اینترنتی تیام

www.tiam-institute.com

خرسند از همراهی تان هستیم

مطالب مرتبط

Leave a Comment