رادیو تیام؛ همبستگی و یکپارچگی سراسری ملی

 

آلبوم رادیویی رادیو تیام
شنبه 12.10.2019 ساعت 16-15
موضوع برنامه همبستگی و یکپارچگی سراسری ملی
با مهمان برنامه جناب آقای مجید جلالی فعال حقوق بشر

رادیو های ما دومین و چهارمین شنبه هر ماه راس ساعت 15-تا 16 بصورت زنده با فرکانس 94.0 پخش میشود.
سپاسگزار همراهی پر مهراتان هستیم

مطالب مرتبط

Leave a Comment