رادیو تیام شنبه 12.01.2019 ساعت 16_15 موضوع این برنامه: تحریم

 

رادیو تیام
شنبه 12.01.2019 ساعت 16_15
موضوع این برنامه: تحریم
با مهمان برنامه آقای دکتر داود پارسیان
او تحصیل کرده تاریخ معاصر، جامعه شناسی، علوم سیاسی و شرقشناسی از دانشگاه گراتز و وین است. 
او از سال 1992 در استخدام دانشگاه وین بعنوان کارشناس متخصص در کتابخانه مرکزی دانشگاه وین، انیستیتو تاریخ معاصر، انیستیتو شرقشناسی مشغول بکار بود.
در حال حاضر او در آرشیو دانشگاه وین با پروژه هایی برای تاریخ علوم، تاریخ تاسیس و چگونکی اداره دانشگاه ها در ارتباط با آکادمی علوم اتریش و کادر تهیه کتاب و مقالات تخصصی برای دانشجویان اشتغال دارد.
و مثل همیشه با سحر، هادی، ناطقیان و علی و مدیر مسول رادیو آقای رضا وطن.

برنامه ی ما دومین شنبه ی هر ماه با فرکانس 94.0 راس ساعت 15 پخش می شود. سپاسگزاریم از همراهی تان.

David Parsian
Hat In Graz und Wien Zeitgeschichte, Soziologie, Politikwissenschaft und Orientalismus studiert. Und seit 1992 als Mitarbeiter der Universität Wien in verschrienen Instituten und Stellen unter anderem Universitätsbibliothek, Institut für Zeitgeschichte, Institut für Orientalismus Tätig gewesen.
Zurzeit ist er im Team der Archiv der Universität Wien unter anderem mit Projekten für Geschichtswissenschaft, Universität Geschichte im Verbindung mit Österreichischen Akademie der Wissenschaften und Betreuung der Studierenden mit Fachliteratur tätig

مطالب مرتبط

Leave a Comment