رادیو فانوس تیام؛ 25 آگوست 2018

آلبوم روز شنبه رادیو فانوس تیام

با سحر، هادی و رضا
در این برنامه از بی بی افضل وزیری سخن راندیم از زنان خیر دوره ی قاجار ، یک سر به خواجه نظام ملک یکی از وزرای با تدبیر ملکشاه سلجوقی زدیم
و در بخش دوم برنامه داستانی کوتاه داشتیم از کتاب چیزهایی هست که نمی دانی و مطالب متنوع دیگر
برنامه ی هر چهارمین شنبه ی هر ماه ساعت 15 بعد از ظهر به مدت یک ساعت به صورت زنده به روی آنتن می رود.
فرکانس 94.0
tiam_tv@yahoo.com

مطالب مرتبط

Leave a Comment