صدای واژه ها شبی با ادبیات، تئاتر و موسیقی

انجمن هنرهای نمایشی تئاترون برگزار میکند:

دکتر جواد نمکی

صدای واژه ها
شبی با ادبیات، تئاتر و موسیقی

Die Stimme der Wörter
Lesung – Theater – Musik

ماریا تبریزپور – خانه اجاره ای

اسکندر آبادی – از چشم نابینایان

با حضور دکتر ماریا تبریزپور و دکتر اسکندر آبادی.

به همراه Try Out از نمایشنامه فیل ها تنها می میرند نوشته شهرام رحیمیان با اجرای کارگاه نمایش وین.

روز شنبه ، مورخ 16. مارچ.2019 .

ورود 19:00. آغاز برنامه: 19:15 – سالن بزرگ آفرو آسیا انستیتو – وین. ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

Am Samstag 16. März.2019.

Afro-Asiatisches Institut – großer Saal – Türken Straße 3, 1090 Wien.
Einlass: 19:00 Uhr – Beginn: 19:15. Eintritt frei.

 

مطالب مرتبط

Leave a Comment