دفاع شخصی در مواقع احساس خطر !

دفاع شخصی در مواقع احساس خطر ! دفاع شخصی نه به معنای خشنود بلکه به مجموعه‌ای از مهارت‌ها، تکنیک‌ها و استراتژی‌ها اطلاق می‌شود که افراد برای محافظت از خود در مواجهه با حملات فیزیکی یا تهدیدهای مختلف استفاده می‌کنند. 1. حفظ سردی عقل: تلاش کنید هوش آگاهانه و بدون عصبانیت عمل کنید. این امر به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرید. 2. توجه به محیط اطراف: همیشه محیط اطرافتان را مشاهده کنید تا ریسک ها را  پیش بینی کنید و به شیوه‌ای که از محیط پیرامون استفاده می‌شود، واکنش…

ادامه مطلب...