ایران ستیزی، بیگانه دوستی

ایران ستیزی، بیگانه دوستی        نویسنده : جواد پارسای   ایران ستیزی فرهنگی من از بیگانگان هرگز ننالم      چه با من، هرچه کرد، آن آشنا کرد ایران امروز به سبب دگرگونی‌های داخلی و جبهه‌گیری‌های سیاسی کشورهای سودجوی، در دوران سختی به‌سرمی‌برد. ایران ستیزی، دوباره اوج گرفته و متاع رایج بازار کنونی شده است. ولی این پدیده‌ی نابهنجار سیاسی ریشه در تاریخ ایران دارد. شگفتی اینجاست که ایران ستیزانی که هر یک به‌گونه‌یی دروازه‌های کشورمان را به روی مهاجمان گشوده‌اند، درتاریخ آشفته‌ی ایران، از سوی ایران‌ستیزانی دیگر، قهرمانان ایراندوست معرفی شده‌اند.…

ادامه مطلب...

مقدمه ای بر تاریخ ایران

نقشه ایران

از روزگاران کهن تا به کنون ، در پهنه ایی به وسعت تاریخ نام ایران هیچگاه از این گستره ی پهناور محو نگردید. نه غارتگران ، نه دشمنان، نه بیگانگان و نه خائنان با تمام خشم و نفرت نتوانستند این تمدن را نابود کرده ،از بین ببرند. در این بستر زمانه که بشریت ، بشریت را در حال ساختن بود، پارسیان و تمدن شان، سهم بسزایی در ساختن تمدن داشتند. از نخستین آموزه ی انسانیت ” گفتار نیک ، کردار نیک ، پندار نیک” گرفته تا شکوه تخت جمشید و…

ادامه مطلب...