تیم ملی و 90 سال بازیهای دوستانه( بخش دوم)

تیم ملی و 90 سال بازیهای دوستانه( بخش دوم)  مهدی زارعی دهه 50، عصر طلایی بازی های تدارکاتی برای تیم ملی مسابقات سالانه با ترکیه، پاکستان و افغانستان در سال 1320 منتخب ایران برای برگزاری سه مسابقه دوستانه به افغانستان سفر کرد. پس از آن هم مسابقات ایران به سه همسایه خود محدود می شد؛ دلیل این امر هم طبیعی بود. زیرا تنها برای دیدار با این تیم ها می شد دست به سفرهای زمینی زد. هر ساله در ابان ماه جشن های ورزشی در کشور برگزار می شد و…

ادامه مطلب...

تیم ملی و 90 سال بازیهای دوستانه

تیم ملی و 90 سال بازیهای دوستانه مهدی زارعی آیا همیشه در پیدا کردن رقیب برای بازی تدارکاتی مشکل داشتیم؟ ***** حکایت  بازیهای دوستانه تاریخ فوتبال ایران داستانی 90 ساله است با این حال، گذشت 90 سال از عمر این بازیها نیز دلیل نشده است که فوتبال ایران برای پیدا کردن رقبای تدارکاتی مناسب، دچار مشکل نشود. طی سالهای اخیرکه فیفا به شکل دقیق روزهای برگزاری مسابقات رسمی را مشخص کرده است، ناتوانی فوتبال کشورمان در یافتن رقیبی قدرتمند برای بازی های تدارکاتی بیشتر به چشم آمده است. در شرایطی…

ادامه مطلب...