اطلاعات عمومی در مورد اتریش:زبان و تحصیلات در اتریش

جایگاه زبان و تحصیلات در اتریش:

آموختن زبان آلمانی یک نیازی  است تا بتوان در اتریش شغل و موقعیت اجتماعی  پیدا کرد که قادر به رسیدگی به تکالیف روزمره  خود باشیم. در اتریش موقعیت‌های زیادی برای آموزش، درس خواندن ، کسب حرفه های گوناگون، و   ادامه ی تحصیل   وجود دارد،  سیستم آموزشی برای همه به صورت یکسان قابل استفاده است و  دولت اتریش بخش بزرگی از مخارج این تحصیلات‌ را فراهم می‌سازد:

  1.  آموزش و پرورش برای  مردم اتریش بسیار مهم است. در اتریش تحصیلات زنان و مردان یکسان است.
  2.  رفتن به مدرسه برای کودکان در اتریش الزامیست. والدین مسؤل این هستند که فرزندانشان را به مدرسه بفرستند  و آنها را در پیشرفت تحصیلاتشان پشتیبانی نمایند.
  3.  آموزش برای مردم اتریش، بسیار مهم است و دولت اتریش هم برای زنان و مردان حق تحصیل را برابر می داند.

  زبان:

زبان اصلی اتریش آلمانی است. به این معنا که برای برقرار کردن ارتباط با دیگران از این زبان استفاده می‌شود.به ویژه در محیط عمومی و اجتماعی.

در مدارس، نزد پزشک و سایر دفاتر اداری و دولتی به زبان آلمانی احتیاج خواهیم داشت. به این دلیل بسیار مهم است که هرچه سریعتر به بهترین روش این زبان آموخته شود..

رضا وطن

مطالب مرتبط

Leave a Comment