رادیو تیام،با مهران امام بخش کارگردان و بازیگر تاتر و سینما

💚🤍❤️رادیو تیام 💚🤍❤️

‎شنبه ١۰ فوریه ٢٠٢۴

‎ساعت ۱۵ تا ۱۶

‎فرکانس 94.0

‎دومین و چهارمین شنبه ی هر ماه🌹🌼🌹پخش زنده

‎با مهمان گرامی برنامه جناب آقای مهران امام بخش؛ کارگردان، بازیگر تاتر و سینما و همچنین مدرس تاتر همراه با استاد وطن مدیریت محترم بنیاد “ تیام“.

🤍💚❤️ 🌼🌹🌼 📻📻📻 🥰😇🥰 🤍💚❤️

‎جهان را به شاعران بسپارید مطمئن باشید کلمات را بیدار می کنند و در کرت ها٬ گل و گندم می کارند  جهان را به شاعران بسپارید بیابان و باران هردو خوشحال می شوند و هردو جوانه می زنند از سرانگشت کودکان دبستانی  جهان را به شاعران بسپارید مطمئن باشید سربازان ترانه می خوانند و عاشق می شوند و تفنگ ها سر بر قبضه می گذارند و بیدار نمی شوند  جهان را به شاعران بسپارید دیوارها فرو می ریزند و مرزها رنگ می بازند درختان به خیابان می آیند در صف اتوبوس به شکوفه می نشینند و پرندگان سوار می شوند و به همه ی همشهریان تخمه ی آفتابگردان تعارف می کنند

‎مگر همین را نمی خواستید؟ پس چرا بیهوده معطل مانده اید؟

‎از تامل و تردید دست بردارید و جهان را به شاعران یسپارید  این قافیه های سرگردان اگر سر از صندوق ها در نیاورند پیر می شوند و پرنده نمی شوند و جهان بی پرنده جهنمی است که فقط شلیک می کند…

‎محمد رضا عبدالملکیان

#کاتبه_ی_دربار_همایونی_سحر

#tvtiam

مطالب مرتبط

Leave a Comment